Close overlay

Er is een deugd waarop ik gesteld ben, één enkele. Zij heet eigenzinnigheid. - Van al die vele deugden waarover wij in boeken lezen en leraren horen praten, kan ik niet zo'n hoge dunk hebben. En toch zou je al die deugden die de mens heeft bedacht, onder één enkele naam kunnen samenvatten. Deugd is: gehoorzaamheid. De vraag is alleen wie men gehoorzaamt. Ook eigenzinnigheid is namelijk gehoorzaamheid. Maar alle andere, zo zeer geliefde en geloofde deugden zijn gehoorzaamheid aan wetten die door mensen gegeven zijn. Enkel en alleen de eigenzinnigheid is het die niet naar deze wetten vraagt. Wie eigenzinnig is gehoorzaamt aan een andere wet, één enkele, absoluut heilige, de wet in jezelf, de zin van het 'eigene.'

Quote Hermann Hesse

“Pure Result” is het resultaat van meer dan
50 jaar gecombineerde werkervaring in diverse marktkanalen en daardoor de “eigenzinnigheid” om alles vanuit onze eigen visie te benaderen.

Onze missie is: vanuit een duurzame ondernemingsvorm streven naar een optimale ondersteuning van menselijk en/of zakelijk welzijn, zowel in een thuissituatie als vanuit een breder zakelijk perspectief, waarbij de mens altijd en overal leading is.

Al onze ondernemingen hebben één gemeenschappelijke basis en werken vanuit dezelfde kernwaarden; Kwaliteit, Vertrouwen, Ontwikkelen en Samenwerken. Hiervoor staan wij als management, maar ook al onze medewerkers en de ondernemingen waarmee wij op de een of andere manier samenwerken, om onze producten en diensten in de markt te zetten.

In alles wat wij doen is de markt leading en wij werken altijd met een blik naar de toekomst, rekening houdend met de ontwikkelingen in onze maatschappij, waarbij de mens in alles centraal staat.

Onder Pure Result vallen de volgende ondernemingen;

Pure Water

Als we kijken naar de invulling van onze missie bij Pure Water BV betekent dit dat wij met betrekking tot onze producten en diensten altijd de hoogste kwaliteit voor de beste prijs nastreven. Duurzaamheid is hierbij niet slechts een woord, maar een vast uitgangspunt. Vertrouwen is de basis van waaruit wij zelf samenwerken en waardoor wij bij een groot aantal klanten al jarenlang een vertrouwd gezicht zijn bij hen thuis of op hun zakelijke locatie. Omdat de “watermarkt” in allerlei aspecten “booming” business is, zijn wij constant zelf bezig met ontwikkelen, het volgen van ontwikkelingen in de markt en het zoeken naar nóg betere oplossingen voor de behoeften van onze klanten waarbij samenwerking op allerlei vlakken altijd centraal staat. Techniek en menselijk welzijn gaan hierbij hand in hand.

Pure Life

Waar bij Pure Water BV de techniek ondersteunend is richting het menselijke of zakelijke welzijn is Pure Life BV erop gericht om uw persoonlijke welzijn te ondersteunen door middel van hoogwaardige natuurlijke producten als toevoeging op uw dagelijkse voedingspatroon. Kwaliteit betekent hier dat wij het beste wat de natuur te bieden heeft in onze producten gebruiken, zodat een optimale werkzaamheid gegarandeerd wordt. Het vertrouwen in onze producten is hierdoor zo groot dat een substantieel deel van onze afnemers al meer dan 20 jaar gebruik maakt van ons aanbod en er persoonlijk wel bij vaart.

De ontwikkelingen in de suppletiemarkt zijn gigantisch en volgen elkaar snel op, waarbij Pure Life ernaar streeft om een hoogwaardige volger te zijn, waardoor onze klanten vertrouwen blijven houden in ons assortiment. Hierbij blijven wij intensief samenwerken, zowel met klanten; vanuit hun persoonlijke reacties, als met leveranciers om ervoor te zorgen dat wij constant aansluiting blijven houden met de vraag vanuit de markt.

Pure Result

“Resultaat door eigenzinnigheid

Waar Pure Water en Pure Life middels producten en diensten onze missie ondersteunen is het bij
Pure Result Consultancy uitsluitend de dienstenfactor die bepalend is voor onze profilering in de markt. Vanuit onze eigen kernwaarden en missie geven wij adviezen bij bedrijfsmatige of afdelingsmatige herstructureringen, sales- en management opleidingen en begeleidingen en de onderbouwing van marketingstrategieën en communicatietrajecten. Tevens fungeren wij als kritisch klankbord richting ondernemers die open willen staan voor constructieve feedback.

Een gemeenschappelijk leerproces van meer dan 50 jaar werkervaring in diverse marktkanalen heeft ons doen inzien dat altijd en overal het resultaat van een onderneming bepaald wordt door de volgende factoren:

  • Denk ik altijd in mogelijkheden en oplossingen en streef ik naar kwaliteit in alles wat ik doe of aanpak.
  • Ben ik duidelijk in datgene waar ik voor sta en hoe ik dat ga bewerkstelligen.
  • Is mijn organisatie in staat datgene in te vullen waar ik voor sta en denk ik na over continuïteit in mijn onderneming.
  • Zie ik mijn mensen niet als kostenfactor, geef ik hen vertrouwen en ben ik bereid om in hen te investeren.
  • Luister ik naar de markt en communiceer ik op de juiste manier met mijn klanten en toeleveranciers en wil ik samenwerken en mij openstellen voor impulsen en ontwikkelingen van buitenaf.

Bij alle adviezen en participaties die wij onder Pure Result Consultancy geven of invullen zijn bovenstaande waarden leading en ook hier gaan wij altijd uit van onze eigen kernwaarden, waarbij eigenlijk nog twee basisuitgangspunten worden toegevoegd; eerlijkheid in advies en aanpak en onder alle omstandigheden zeggen waar het op staat.

Een greep uit de projecten die wij met succes hebben uitgevoerd:

Herstructurering van de buitendienst van de Nedac Sorbo Group tot een zelfstandige, profit and loss verantwoordelijke, werkdivisie; Nedac Store Services. Hierbij inbegrepen de opleiding van alle medewerkers in de buitendienst (± 180 FTE), zowel op salesgebied als managementskills en daarbij afstemming van alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden om te komen tot een organisatie die klaar was voor het uitvoeren van de toenmalige retailstrategie van de Nedac Sorbo Group in zijn totaliteit.

Het vercommercialiseren van de grootste retailformule van de Prisma Food Group; Golff, onderdeel van de Sligro Food Group. Het landelijk implementeren van de Golff formule derde generatie en het verwerven van consensus onder de zelfstandige ondernemers die met de formule werkten onder de strategie: “het resultaat van de formule wordt bepaald op de winkelvloer”. Hierbij zijn opleidingen opgezet, zowel voor het winkelpersoneel als het winkelmanagement en voor het eerst is er een eenduidig landelijk beeld neergezet.

Een onderdeel van het formulebeleid was de introductie van het keurmerk; “Puur en Bewust” waarmee Golff de eerste formule in Nederland was die zich profileerde met een keurmerk voor gezonde en maatschappelijk verantwoorde producten. Dit gedachtegoed is later de basis geworden voor onze eigen profilering in de markt, maar in 2001 was het uniek en baanbrekend om op deze manier te communiceren en er ook werkelijk inhoud aan te geven. Ook was Golff de eerste formule die daadwerkelijk actief commercieel samenwerkte met leveranciers op de winkelvloer, vanuit de gedachte van “local marketing” en aansluitend bij de strategie waarvoor gekozen was.

Faunaland

De begeleiding van de implementatie van de vernieuwde formule en huisstijl van de Faunaland dierenspeciaalzaken en het verwerven van consensus onder de aangesloten franchisers. Het houden van de landelijke presentatie voor het voltallige personeel en aangesloten franchisenemers. Geven van adviezen op en vanuit de winkelvloer vanuit de lokale marktstrategie.

SKB Group

Het begeleiden van het herstructureringsproces bij SKB group; de totale organisatie in het algemeen en de diverse afdelingen en mensen in het bijzonder. Binnen het herstructureringsproces het bepalen van de nieuwe visie, missie en strategie voor de hele organisatie in zijn geheel en van de diverse werkmaatschappijen in het bijzonder.

Opzetten van een managementteam voor de dagelijkse leiding van de onderneming en introduceren van het management content systeem ter onderbouwing en monitoren van het bedrijfsresultaat. Persoonlijke begeleiding van de individuele mensen die deel uit maken van het managementteam. Opzetten en begeleiden van strategische allianties met leveranciers en opdrachtgevers ten einde de “markt turnaround” te bewerkstellingen en te continueren.

De volledige “turnaround” van twee van onze eigen ondernemingen:

Van Vinco BV naar Pure Life BV

Vinco BV was een onderneming op basis van “Multi Level Marketing” met een krimpend afnemersbestand en een éénpersoons management, de eigenaar zelf. De interne organisatie was sterk verouderd en aan veel bedrijfsmatige systematieken en procedures was weinig of geen aandacht besteed. Na de overname hebben wij ervoor gekozen om eerst de interne organisatie te professionaliseren, een nieuwe visie/missie te bepalen en de strategie om dit te bewerkstellingen vast te stellen.

De naam van de onderneming is veranderd in Pure Life BV in aansluiting op de ontwikkelingen in de markt, de huisstijl daarop aangepast en vervolgens heeft een verbreding van de afzetkanalen plaatsgevonden. Van alleen MLM naar een verkooporganisatie in retail, internet, zakelijke/therapeutische markt. Deze hele herstructurering is in 2012 afgerond en op dit moment plukken wij daar de eerste revenuen van door een toename van internetomzet, verlaging van bedrijfskosten en in 2012 voor het eerst weer winst na een aantal (naar aanleiding van de herstructurering) verliesgevende jaren.

Van Pro Living BV naar Pure Water BV

In 2003 was Pro Living BV een onderneming die er maar een beetje werd bijgedaan. Na marktonderzoek en onderbouwing is een nieuwe missie/visie bepaald en een nieuwe commerciële strategie vastgesteld. Ook hier werd eerst de interne structuur aangepakt en gereorganiseerd en vervolgende werd met een nieuwe identiteit; “Pure Water” de bestaande markt bewerkt en een uitbreiding naar de zakelijke markt gerealiseerd.

Dit heeft geleid tot een verdrievoudiging van het aantal klanten en omzet vanaf 2004 tot heden. Waar het omzetaandeel van deze onderneming eerst maar ongeveer 10% was van het bedrijfstotaal is de deelname nu al 50% en is nog steeds groeiende. In 2013 is middels een geactualiseerd marktonderzoek duidelijk geworden dat er (door het verbreden van het product/concept aanbod wat intussen is gerealiseerd) nog veel meer gerichte mogelijkheden zijn. Hiermee gaan wij in oktober van 2013 van start.